Trang chủ | Khóa Huấn Luyện | 

Tư Duy Hệ Thống – Systems Thinking For Leaders

Điều gì xảy ra trong doanh nghiệp của bạn khi bạn không áp dụng tư duy hệ thống?

systems thinking 1

Việc quản trị, điều hành thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp, lãng phí nguồn lực, gây ra nhiều thách thức, khó khăn cho doanh nghiệp

Liên kết giữa các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp rời rạc, thiếu tính gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau dẫn đến nhiều xung đột, nhiều mâu thuẫn nội bộ

Đội ngũ lãnh đạo trong doanh nghiệp có mô hình tư duy trái ngược, mỗi người nhìn vấn đề theo một cách, dẫn đến sự rối loạn, thiếu thống nhất trong định hướng chiến lược và giải quyết các vấn đề quản trị

Mục đích của khóa huấn luyện
TƯ DUY HỆ THỐNG

Trang bị cho học viên kiến thức về hệ thống và tư duy hệ thống, những điều rất quan trọng để giải quyết tận gốc các vấn đề trong doanh nghiệp.

 

Vận dụng vào thực tế công việc của học viên, doanh nghiệp để học viên hiểu sâu sắc về tư duy hệ thống, từ đó chủ động liên hệ áp dụng vào thực tiễn.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC THAM GIA KHÓA TƯ DUY HỆ THỐNG

Đối với doanh nghiệp

team management

Tạo ra một đội ngũ lãnh đạo:

Hiểu và vận dụng tư duy hệ thống vào quản trị, lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp. Luôn quan sát doanh nghiệp như một hệ thống, từ đó có góc nhìn tổng thể, nhất quán, sâu sắc, theo thời gian thực, tránh được các bẫy hệ thống hay mắc phải khi điều hành doanh nghiệp.

systems thinking 1

Khi học và rèn luyện năng lực tư duy hệ thống, đội ngũ lãnh đạo có thể:

Hiểu bức tranh tổng thể: Hiểu được sự năng động, phức tạp, phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố trong doanh nghiệp, cả những yếu tố đo lường được và không đo lường được, cả dài hạn và ngắn hạn.
Hiểu được qui luật vận động của các yếu tố trong doanh nghiệp từ đó có cách quản trị, điều hành phù hợp.

settings gear

Khi ứng dụng tư duy hệ thống, đội ngũ lãnh đạo có thể:

– Tác động nhanh: Giải quyết các vấn đề thực sự và tận gốc
– Thích ứng nhanh: Xác định đúng các nguyên nhân và đưa ra cách tác động kịp thời.
– Đổi mới nhanh: Xác định đúng trọng tâm, vấn đề để đổi mới và dẫn dắt sự thay đổi kịp thời.
– Ra quyết định đúng, hiệu quả lâu dài, tránh thổi phồng, cảm tính.

Đối với học viên

Đối với doanh chủ, CEO, CCO, CMO, CFO, CTO, HRM và lãnh đạo cấp trung

01. Hiểu rõ về hệ thống, tư duy hệ thống

 

02. Hiểu rõ cách thức vận hành doanh nghiệp như một hệ thống, dùng tư duy hệ thống để quản trị doanh nghiệp ở cấp vĩ mô. Có góc nhìn tổng thể, sâu sắc, nhất quán. Xem xét các yếu tố trong doanh nghiệp dưới sự liên kết và vận động theo thời gian thực.


03. Hiểu rõ những phần tử quan trọng trong doanh nghiệp (đội ngũ, chiến lược, hệ thống, văn hóa), cách thức tạo mục đích doanh nghiệp (tầm nhìn chung, mục tiêu chung), và cách tạo ra các liên kết giữa các phần tử trên.

 

04. Hiểu rõ dòng chảy và nguồn dự trữ trong doanh nghiệp: sản xuất, nhân sự, tài chính, mối quan hệ… để quản trị.


05. Hiểu rõ vòng lặp trong doanh nghiệp: Vòng lặp tăng cường, vòng lặp củng cố, vòng lặp thói quen, vòng lặp tư duy… trong doanh nghiệp để củng cố hoặc phá vỡ để tạo ra những vòng lặp mới hữu ích.


06. Hiểu rõ các bẫy hệ thống trong quản trị và điều hành doanh nghiệp, lãnh đạo nhân sự và cách thức giải quyết.


07. Hiểu rõ yếu tố điều hướng/đòn bẩy trong doanh nghiệp để có những tác động then chốt tạo ra những thay đổi lớn và lâu dài trong doanh nghiệp.


08. Có tầm nhìn và quản trị bài bản cho doanh nghiệp, tránh đưa ra những quyết sách sai lầm, thiển cạn, cảm tính, lợi bất cập hại.

vong tron chuyen hoa 1

AI NÊN THAM GIA?

CHỦ DOANH NGHIỆP

CEO, CCO, CMO, CFO, HRM

TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG

Khi có TƯ DUY HỆ THỐNG bạn sẽ có một công cụ để tư duy một cách hệ thống về doanh nghiệp của mình với đúng bản chất của nó, giúp bạn quan sát doanh nghiệp vừa tổng quan, vừa sâu sắc, vừa đồng bộ theo dòng thời gian thực. Từ đó tìm chiến lược để phát triển, quản trị doanh nghiệp hiệu quả, tránh những sai lầm cảm tính không đáng có.

Hotline – 0912 604 466

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Buổi 01

– Làm quen với hệ thống và tư duy hệ thống.
– Phân biệt tư duy hệ thống và các loại hình tư duy khác.
– Tại sao phải áp dụng tư duy hệ thống?
– Thấu hiểu hệ thống và tư duy hệ thống
– Các thành phần của hệ thống: Phần tử, chức năng/mục đích và liên kết

Buổi 01

Buổi 02

– Thấu hiểu hành vi hệ thống: Dòng chảy, nguồn dự trữ, sự trễ nhịp, vòng lặp, tính hợp trội, tính cưỡng bức…
– Sơ đồ vòng nhân quả trong hệ thống
– Ứng dụng thiết kế hệ thống trong doanh nghiệp

Buổi 02

Buổi 03

– Các bẫy hệ thống và cách thức xử lý, vận dụng trong quản trị và điều hành doanh nghiệp
– Thiết kế và phân tích hệ thống trong doanh nghiệp

Buổi 03

Buổi 04

– Các yếu tố điều hướng/điểm đòn bẩy trong hệ thống, vận dụng thực tiễn.
– Ứng dụng tư duy hệ thống trong quản trị và điều hành doanh nghiệp
– Chân dung nhà lãnh đạo tư duy hệ thống
– Chiến lược rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo tư duy hệ thống

Buổi 04

MỨC ĐẦU TƯ

9.000.000 Đ/HV (Chưa bao gồm thuế GTGT)

Giảm 10% khi đăng ký trước 10/12/2023

Lịch khai giảng Khóa 04: 22, 23/12/2023

CAM KẾT

HOÀN TIỀN 100%

Nếu học viên không hài lòng về khóa huấn luyện

CẢM NHẬN HỌC VIÊN