WORK UP
ĐỘT PHÁ NHÂN SỰ

Chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp đã học, ứng dụng Percoach Inhouse

Đột phá nhân sự – Work Up

Nếu doanh nghiệp của bạn có những dấu hiệu sau:

work up dot pha nhan su 1 1

Nếu đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp có những dấu hiệu sau:

work up dot pha nhan su 2

Thì WORK UP là khóa huấn luyện dành cho toàn bộ nhân sự trong doanh nghiệp của bạn!

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH WORK UP

1. Thay đổi tư duy tích cực, hành động tích cực, tạo lập thói quen tích cực cho nhân sự

2. Thay đổi thế giới quan của nhân sự để thích ứng sự điều hành của ban lãnh đạo đã học Percoach.

3. Hiểu, nắm rõ, vận dụng ý thức và vô thức

4. Ứng dụng vô thức trong kinh doanh, bán hàng

5. Ứng dụng EQ vào công việc và kinh doanh

6. Kỹ thuật rapport, đồng hành và dẫn dắt, ứng dụng rapport trong xây dựng văn hoá Công ty và văn hoá kinh doanh.

7. Thiết lập mục tiêu công việc cá nhân và chiến lược thực hiện (thực hành coaching)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH WORK UP

work-up-dot-pha-nhan-su-3.jpg

1. Khát vọng của bạn là gì? Đã đến lúc bạn cần có khát vọng trong cuộc đời để sống!

2. Tại sao bạn phải thay đổi? Cộc đời bạn sẽ như thế nào nếu bạn cứ sống mãi cuộc đời như thế này?

3. Bạn đang làm gì với cuộc đời mình?

4. Rapport: Đồng hành và dẫn dắt

5. Ý thức và vô thức, quyền năng của não bộ và cách thức ứng dụng hai bộ não.

6. Niềm tin. Xây dựng hệ thống niềm tin tích cực và bẻ gãy niềm tin tiêu cực

7. Sức mạnh của thói quen: Xác lập, xây dựng những thói quen quan trọng nhất của một người thành công. Đọc kinh thành công

8. Sức mạnh ngôn từ, xây dựng thói quen dùng ngôn từ tích cực để thay đổi cuộc sống

9. Đã đến lúc bạn cần thay đổi thế giới quan của mình để sống hạnh phúc và thành công.

10. Ba giá trị tạo nên con người bạn: Lòng biết ơn, tình yêu thương và trách nhiệm

11. Tần số năng lượng, cách thức tạo lập và sử dụng năng lượng cá nhân hiệu quả.

12. Đam mê sống & Đam mê công việc

13. Nghệ thuật bán hàng bằng ứng dụng vô thức, cảm xúc, đồng hành và dẫn dắt khách hàng.

14. Bạn đã thực sự nỗ lực hết khả năng chưa? Và bạn có DÁM nỗ lực không?

15. Thiết lập mục tiêu cá nhân 2021 trong công việc và chiến lược thực hiện (Coach)

KHI NÀO BẠN NÊN HỌC PERCOACH

1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KHÓA WORK UP DÀNH CHO AI?

who 2
Đây là khóa huấn luyện dành cho toàn bộ nhân sự trong doanh nghiệp

LỘ TRÌNH HUẤN LUYỆN WORK UP

2

Ngày Đêm

+30

Ngày theo dõi, thúc đẩy

+1

Buổi review, tổng kết

01

Khát vọng của bạn là gì? Đã đến lúc bạn cần có khát vọng trong cuộc đời để sống!

01

02

Tại sao bạn phải thay đổi? Cộc đời bạn sẽ như thế nào nếu bạn cứ sống mãi cuộc đời như thế này?

02

03

Bạn đang làm gì với cuộc đời mình?

03

04

Rapport: Đồng hành và dẫn dắt

04

05

Ý thức và vô thức, quyền năng của não bộ và cách thức ứng dụng hai bộ não.

05

06

Niềm tin. Xây dựng hệ thống niềm tin tích cực và bẻ gãy niềm tin tiêu cực

06

07

Sức mạnh của thói quen: Xác lập, xây dựng những thói quen quan trọng nhất của một người thành công. Đọc kinh thành công

07

08

Sức mạnh ngôn từ, xây dựng thói quen dùng ngôn từ tích cực để thay đổi cuộc sống

08

09

Đã đến lúc bạn cần thay đổi thế giới quan của mình để sống hạnh phúc và thành công.

09

10

Ba giá trị tạo nên con người bạn: Lòng biết ơn, tình yêu thương và trách nhiệm

10