COACH THE TRAINER

TRỞ THÀNH NHÀ HUẤN LUYỆN NỘI BỘ XUẤT SẮC

Trang chủ | Khóa Huấn Luyện | 

Coach The Trainer – Trở thành nhà huấn luyện nội bộ xuất sắc

Doanh nghiệp được gì khi có đội ngũ đào tạo nội bộ xuất sắc

coach the trainer 1

Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp rất cần đến chương trình Coach The Trainer:

coach the trainer 3 scaled
coach the trainer 2

TẠI SAO CẦN TRỞ THÀNH NHÀ HUẤN LUYỆN NỘI BỘ XUẤT SẮC?

Theo mô hình học tập 70-20-10 của Lambardo và Eichiger, hơn 70% việc học tập của nhân sự được diễn ra thông qua việc học trực tiếp trong doanh nghiệp, nhân sự học tập trực tiếp từ công việc, từ những người thầy là lãnh đạo, là đồng nghiệp, chỉ có 10% là học tập thông qua các khóa bên ngoài.
Điều này cho thấy, nếu doanh nghiệp của bạn đang phụ thuộc quá nhiều vào các chương trình đào tạo bên ngoài là một SAI LẦM LỚN!

coach the trainer 4 scaled

LỘ TRÌNH HUẤN LUYỆN PERCOACH

3

ngày đêm liên tục

+60

ngày huấn luyện

thực hành Trainer tại doanh nghiệp

+1

ngày học tổng kết,

nâng cao

GIAI ĐOẠN 1

01

Hiểu và yêu nghề trainer: Khám phá con người tài năng trong bạn

01

02

Năng lực của một trainer nội bộ thành công: Những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có của một trainer nội bộ thành công

02

03

Huấn luyện kỹ năng đào tạo:
• Huấn luyện ngôn từ, ngữ điệu, ngôn ngữ cơ thể của giảng viên
• Kỹ năng tương tác, thu hút với học viên
• Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi hiệu quả
• Kỹ năng đồng hành và dẫn dắt
• Kỹ năng tạo năng lượng lớp học
• Thực hành các kỹ năng, xây dựng video cho bài giảng

03

04

Hiểu về mô hình học tập của cá nhân: Người giảng viên cần hiểu được các mô hình học tập cá nhân giúp đào tạo nhân sự và giúp nhân sự học tập hiệu quả.

04

05

Quy trình xây dựng bài giảng: Quy trình xây dựng bài giảng đào tạo nội bộ của giảng viên chuyên nghiệp

05