HUẤN LUYỆN PUBLIC

 • Percoach – Khai mở đội ngũ

  Đánh thức sức mạnh nội tại để phát triển và tái tạo doanh nghiệp.
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  Trang chủ | Khóa Huấn Luyện |  KHÓA HUẤN LUYỆN PERCOACH DÀNH CHO AI? 01…
 • Chiến lược Tái tạo đội ngũ

  Để thổi bùng sinh khí, nâng cao hiệu suất nhân sự và hiệu quả doanh nghiệp.
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  Trang chủ | Khóa Huấn Luyện |  Doanh nghiệp của bạn có đang gặp những…
 • Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc

  Phát triển, rèn luyện 5 trụ cột và 18 năng lực thiết yếu, đồng thời có chiến lược phát triển…
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  Trang chủ | Khóa Huấn Luyện |  Bạn đã có chiến lược phát triển NGHỀ…
 • Đột phá năng lực lãnh đạo – Leadership Quantum Leap

  Khóa huấn luyện Phát triển năng lực lãnh đạo sẽ giúp học viên nhận ra những GÓC KHUẤT của mình…
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  Trang chủ | Khóa Huấn Luyện | Nếu doanh nghiệp của bạn có dấu hiệu…
 • Tư Duy Hệ Thống – Systems Thinking For Leaders

  Chìa khóa để lãnh đạo đội ngũ và quản trị doanh nghiệp đồng bộ, sâu sắc, hiệu quả.
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  Trang chủ | Khóa Huấn Luyện | - Bạn đã bao giờ bất lực với doanh…
 • Nhà lãnh đạo – đào tạo – Leaders as Trainers

  Huấn luyện đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp trở thành những nhà đào tạo xuất sắc. Tạo ra đội…
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  Trang chủ | Khóa Huấn Luyện |  PERCOACH LÀ GÌ? Đăng ký tư vấn
 • Lãnh Đạo Bản Thân – OILead Level 1

  Khóa Lãnh Đạo Bản Thân - OILead 1 sẽ giúp bạn thay đổi bản thân, làm chủ bản thân để…
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  PERCOACH KHAI MỞ TIỀM NĂNG NHÂN SỰ OILEAD LÃNH ĐẠO BẢN THÂN Trang chủ |…
 • Tái tạo bản thân – Re-create Yourself

  Tái sinh ra bản thân lần thứ hai: Thấu hiểu bản thân -> Tạo ra cuộc đời mới; Hoàn thiện…
  10 weeks
  All levels
  0 bài học
  0 quizzes
  0 học viên
  Trang chủ | Khóa Huấn Luyện |  PERCOACH LÀ GÌ? Chương trình sắp xuất bản…

Lịch Khai Giảng

Thông tin đăng ký

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN TRUE SUCCESS

Chương trình huấn luyện
Ấn phẩm
Khách hàng
Kiến thức
Về True Success

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

© 2022 True Success. All rights reserved