Trang chủ TIN TỨC
Sự kiện cộng đồngHành trình huấn luyện

Bài viết mới sẽ được gửi tới email mà bạn đăng ký.

TIN TỨC

Tổng Kết Chuỗi Webinar Phát Triển Nhà Lãnh Đạo Toàn Diện
Webinar #9: Lãnh Đạo Bằng Xây Dựng Văn Hóa Học Tập
Webinar #9: Lãnh Đạo Thông Qua Dẫn Dắt Sự Thay Đổi
Khóa huấn luyện Percoach 53 – Khai mở đội ngũ
Webinar #7: Ứng dụng Tư Duy Hệ Thống trong lãnh đạo
Chiến Lược Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc – ELS 12
Webinar #6: Lãnh Đạo Bằng Nghệ Thuật Đặt Câu Hỏi & Coaching
Khóa huấn luyện Tư Duy Hệ Thống Dành Cho Lãnh Đạo – Khóa 04
Khóa huấn luyện ELS – Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc khóa 11
WEBINAR #5: PHÁT TRIỂN NHÀ LÃNH ĐẠO NỮ
Khóa huấn luyện Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc tại thủ đô Vientiane – Lào
Webinar #3: Lãnh Đạo Bằng Đào Tạo & Phát Triển Nhân Sự
Webinar Lãnh Đạo Bằng Nhân Cách – RECAP
Khóa huấn luyện ELS 08 – Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc
[RECAP] Webinar #1: Đổi Mới Tư Duy Nhà Lãnh Đạo
Webinar Lãnh Đạo Bằng Tầm Nhìn – 21/12/2023
Percoach 50 – Khai mở đội ngũ
Webinar Lãnh Đạo Bằng Tư Duy Hệ Thống – 07/12/2023
Khóa huấn luyện Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc khóa 7 – TP. HCM
Webinar Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN TRUE SUCCESS

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

© 2022 True Success. All rights reserved