WEBINAR 21 CHIẾN LƯỢC LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Các chiến lược rèn luyện

PHẦN 1: Tư duy đúng về Lãnh đạo bản thân và 4 chiến lược 

Trong buổi Webinar đầu tiên này, Chuyên gia Huấn luyện và Phát triển con người Harry Trịnh đã chia sẻ 2 nội dung chính: 11 Tư duy đúng về Lãnh đạo bản thân và 4/21 chiến lược Lãnh đạo bản thân bao gồm:

  1. Nhận thức về bản thân
  2. Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu cuộc đời
  3. Chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời mình
  4. Làm chủ cảm xúc

CÁC ẤN PHẨM CỦA TRUE SUCCESS XUẤT BẢN

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN TRUE SUCCESS

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

© 2022 True Success. All rights reserved