Thưởng phạt nhân viên không hề dễ

Thưởng phạt nhân viên không hề dễ

Có bao giờ các lãnh đạo doanh nghiệp, và đặc biệt là các cấp quản lý nhân sự, tự hỏi: Điều gì khiến nhân viên của mình háo hức đi làm mỗi buổi sáng? Vì sao nhân viên của mình lại nỗ lực làm việc? Tại sao họ khát khao cống hiến?

Thưởng phạt nhân viên không hề dễ
Thưởng phạt nhân viên không hề dễ

Điều này liên quan đến câu chuyện thưởng – phạt nhân viên trong doanh nghiệp. Đừng tưởng thưởng là dễ, phạt là khó, mà quan trọng phải thưởng – phạt thích đáng, có tình, có lý thì nhân viên mới tâm phục, khẩu phục. Nếu không thì sẽ có “phản ứng ngược” nhà lãnh đạo chẳng những không khuyến khích được nhân viên mà có khi còn khiến họ tụt “mood”.

Trong một nghiên cứu nổi tiếng của đại học MIT (Mỹ), các nhóm sinh viên được chia làm 2 và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và được treo thưởng để hoàn thành tốt: nhóm 1 được hứa thưởng 300 USD còn nhóm 2 chỉ là 30 USD. Với những nhiệm vụ đơn giản ví dụ như bấm vào 2 phím được chọn sẵn trên bàn phím, tiền thưởng có tác dụng lớn vì mức độ hoàn thành của nhóm được treo thưởng cao hơn hẳn tới 95% so với nhóm được treo thưởng thấp.

Thú vị là cũng 2 nhóm sinh viên này khi được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phức tạp hơn như là thi “giải toán”, kết quả lại hoàn toàn ngược lại: nhóm sinh viên được hứa thưởng cao lại đạt kết quả thấp hơn nhóm được hứa thưởng thấp, đến 32% thành tích.

Tóm lại, những cách thức tạo động lực thiếu khoa học là nguyên nhân dẫn dến tình trạng công ty đầu tư hơn, bộ phận quản lý nhân sự nỗ lực hơn mà nhân viên vẫn giảm gắn kết và vẫn nghỉ việc. Vì vậy, hãy biết cách thưởng – phạt thích đáng bằng cách giúp nhân viên tạo động lực từ bên trong thì mới có hiệu quả tốt và sự gắn kết lâu dài.