True Success Training & Education là một công ty chuyên về huấn luyện đào tạo phát triển con người.

Triết lý giáo dục của chúng tôi là Changing From The Roots (Thay đổi từ gốc rễ).

Thông qua các chương trình huấn luyện, đào tạo của chúng tôi, học viên sẽ xác định được tầm nhìn, sứ mệnh của đời mình, xác định được mục tiêu ngắn, trung và dài hạn của cuộc đời, khai phá được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, có nguồn động lực sống mãnh liệt, tích cực, yêu thương cuộc đời, sống một cuộc đời có giá trị, thành công và hạnh phúc.

Chúng tôi xây dựng một môi trường huấn luyện, đào tạo, coaching chuyên nghiệp, vận dụng NLP, âm thanh, ánh sáng để tạo ra được những cảm xúc và thay đổi tốt nhất cho học viên.

Ngoài chương trình huấn luyện, đào tạo và Coaching chúng tôi cam kết hỗ trợ, đồng hành với thành công và cuộc sống lâu dài của học viên.

Chúng tôi hướng đến một cuộc sống Thành công đích thực (True Success) ở mỗi học viên, điều mà chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người được sinh ra trên cuộc đời này đều xứng đáng có được. Một cuộc sống mà ở đó, học viên sẽ đạt được sự phát triển rõ rệt trên các tiêu chí quan trọng nhất: TIỀN BẠC, SỰ NGHIỆP, SỨC KHỎE, GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ, PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN, TÂM LINH, CỐNG HIẾN…

Một cuộc đời có được những điều trên, là THÀNH CÔNG ĐÍCH THỰC.