Percoach 27 – Khai mở tiềm năng nhân sự – Tháng 10/2020 – Dành cho CBQL Khối CNTT Viettel Telecom

Khóa đào tạo khai mở tiềm năng nhân sự dành cho cán bộ quản lý khối Công nghệ thông tin Viettel Telecom đã được tổ chức đầu tháng 10 tại Học viện Viettel.
Percoach tiếp tục chặng đường khai mở tiềm năng tuyệt vời của nhân sự các tập đoàn, đặc biệt là những tập đoàn mang khát vọng Việt, góp phần đưa đất nước Việt Nam sáng chói hơn trên bản đồ Thế giới.

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh – Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty viễn thông Viettel phát biểu khai mạc