Percoach 19 – Khai mở tiềm năng nhân sự -4,5,6/6/2020 – TP. Hồ Chí Minh

 

Lãnh đạo theo phong cách coaching sẽ giúp nhân sự làm việc với hiệu suất cao nhất. Khoá huấn luyện Percoach 19 đã diễn ra thành công tại TPHCM, khám phá người lãnh đạo cấp độ 4 và 5 trong mỗi học viên.

Những kiến thức nền tảng và phương pháp Percoach mới lạ, đi sâu vào gốc rễ, lập trình lại tư duy của người học về phương pháp lãnh đạo và bí mật của mọi mối quan hệ thành công.

Sự nghiêm túc, tập trung để SẴN SÀNG THAY ĐỔI của học viên là yếu tố căn bản khi tham gia khoá huấn luyện Percoach.