PERCOACH 18 – Inhouse Viettel Bình Dương

PERCOACH 18 là khóa huấn luyện Inhouse được True Success tổ chức riêng cho Viettel Bình Dương.

Viettel Bình Dương là đơn vị có rất nhiều thành tích ấn tượng doanh thu đứng thứ 3 trong tập đoàn Tập đoàn Viễn thông công nghiệp Viettel (năm 2019 doanh thu đạt trên 3000 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho trên 3.000 lao động).

Với sự hỗ trợ tuyệt vời của Ban lãnh đạo, sự nghiêm túc, nhiệt tâm của đội ngũ lãnh đạo tham gia Viettel Bình Dương tham gia, khóa huấn luyện đã diễn ra vô cùng hiệu quả và năng lượng và mang lại nhiều thay đổi trong tâm thức của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Viettel Bình Dương.

 

Ông Đặng Văn Nhiên, Giám đốc Viettel Bình Dương chia sẻ: “Khóa học đã giúp cho cá nhân tôi và cán bộ Viettel Bình Dương tham gia có sự thay đổi rất tích cực từ trong tiềm thức, giúp chúng tôi sống có mục tiêu hơn, sống tích cực hơn, sống có tình thương hơn. Khóa học Percoach trang bị cho học viên rất nhiều kiến thức rất sát thực có thể ứng dụng hàng ngày trong cuộc sống”