Ngô Thị Hương – Show Room Thời trang

  • Rất tuyệt vời và bổ ích. Chương trình tạo cho chị em gần nhau hơn và vui hơn.
  • Cảm nhận yêu thương bản thân nhiều hơn, trong gia đình mình luôn là người có trách nhiệm , học được sự chia sẻ yêu thương trong cuộc sống, mọi người nhân loại .
  • Cảm nhận giá trị cuộc sống hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn .
  • Qua chương trình này tôi sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Cảm ơn chương trình.