Khóa đào tạo Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
PERCOACH 18 – Bình Dương  3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Viettel Bình Dương 21,22,23/T2/2020 Xem chi tiết
CHILDLOVE – Bình Dương 01 ngày Inhouse 400 HV Bình Dương 21/T3/2020 Xem chi tiết
PERCOACH 19 – Hồ Chí Minh 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hồ Chí Minh 5, 6, 7/T6/2020 Xem chi tiết
PERCOACH 20 – Hà Nội 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hà Nội 19, 20, 21/T6/2020 Xem chi tiết
PERCOACH 21 – Vinh 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Vinh 10, 11, 12/T7/2020 Xem chi tiết
PERCOACH 22 – Hồ Chí Minh 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hồ Chí Minh 24, 25, 26/T7/2020 Xem chi tiết
PERCOACH 23 – Vientiane 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hồ Chí Minh 7, 8, 9/T8/2020 Xem chi tiết
PERCOACH 24 – Hà Nội 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hồ Chí Minh 21, 22, 23/T8/2020 Xem chi tiết