Khóa đào tạo Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Đăng ký
PERCOACH 23 – Inhouse Viettel Hà Tĩnh  3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập Vinpearl Hà Tĩnh 17, 18, 19/T7/2020
PERCOACH 24 – Hồ Chí Minh 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hồ Chí Minh 24, 25, 26/T7/2020
PERCOACH 25 – Trực tuyến + Offline Hà Nội 5 buổi trực tuyến + 2 ngày trực tiếp + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hà Nội 7, 8, 9/T8/2020
PERCOACH 26 – Trực tuyến + Offline Hà Nội 5 buổi trực tuyến + 2 ngày trực tiếp + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hà Nội 18, 19, 20/T9/2020
PERCOACH 27 – Inhouse Viettel Telecom 2 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hà Nội 1,2/10/2020
PERCOACH 28 – Inhouse FOBIC 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hà Nội 12,13,14/10/2020
PERCOACH 29 – Hà Nội 3 ngày + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hà Nội 16,17,18/10/2020
PERCOACH 30 – Vientiane, Lào 3 ngày trực tuyến + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Trực tuyến Vientiane 30/10 -01/11/2020 Link đăng ký
PERCOACH 31 – Hồ Chí Minh 3 ngày trực tuyến + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hồ Chí Minh 13,14,15/11/2020 Link đăng ký
PERCOACH 32 – Hà Nội 3 ngày trực tuyến + 90 ngày thực hành + 1 ngày ôn tập 15.000.000 VNĐ Hà Nội 04,05,06/12/2020 Link đăng ký