KHÓA HỌC TƯ DUY ĐỘT PHÁ (CẤP ĐỘ 1)

Tên tiếng Anh: Break through your thought (level 1)

Tên tiếng Việt:Khóa học Tư duy đột phá (cấp độ 1)

Giải thích về khóa học: Khóa học Tư duy đột phá (cấp độ 1).

Giúp bạn thấu hiểu bản thân và thiết kế cuộc đời bạn.

Xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc tế đã được chứng minh và ứng dụng thành công cho các doanh nghiệp đặc thù Việt Nam. Yếu tố này góp phần mang lại một Thương hiệu mạnh bền vững nhờ cả hai yếu tố: học thuật chuẩn và nhiều trải nghiệm thực tế.

 

Buổi 1: Nhìn cả khu rừng thương hiệu

Tổng quan về thương hiệu. Bao gồm các kiến thức nền tảng tổng quát về

Hiểu đúng về bản chất của Thương hiệu & xây dựng Thương hiệu

Hiểu đúng về bản chất của Chiến lược thương hiệu trong mối quan hệ tương hỗ với Chiến lược Cạnh tranh, chiến lược Kinh doanh và chiến lược Marketing.

Các bước xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc Tế

Nắm tổng quan về Nhận diện thương hiệu và Truyền thông thương hiệu

Buổi 2: Insight (sự thật ngầm hiểu) là kiến thức nền tảng bền vững không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động xây dựng thương hiệu từ Chiến lược, Nhận diện đến Truyền thông thương hiệu.

Cách tổng hợp rút ra kết luận Insight từ dữ liệu và thông tin về khách hàng

Thấu hiểu bản thân Thương hiệu

Thấu hiểu Đối thủ cạnh tranh

Thấu hiểu Khách hàng

Bài tập mẫu case quốc tế

Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam

Buổi 3,4,5: Khác biệt thương hiệu bằng lý tính

Các phương pháp tìm và tiêu chí đánh giá như thế nào là một Point-of-difference (Điểm khác biệt thương hiệu).

Hiểu và cách xây dựng một chiến lược Định vị thương hiệu theo đúng chuẩn Quốc tế

Viết tuyên ngôn Định vị thương hiệu bao gồm những thành tố và tiêu chí gì

Bài tập thực hành của học viên

Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

 Buổi 6: Khác biệt thương hiệu bằng cảm xúc

Phương pháp luận về Hình mẫu thương hiệu và Tính cách thương hiệu

Bài tập thực hành của học viên

Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Buổi 7

Các mô hình xây dựng thương hiệu phổ biến

Các định hướng về Định vị thương hiệu

Bài tập mẫu của giảng viên cho hai nội dung trên: mỗi thương hiệu có xuất xứ và hoàn cảnh khác nhau nên cần có định hướng đúng ngay từ đầu.

Buổi 8: Bộ nhận diện thương hiệu

Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng tên thương hiệu

Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng slogan

Từ Tuyên ngôn định vị đến thông điệp slogan

Bài tập thực hành của học viên

Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Buổi 9 & 10: Truyền thông thương hiệu

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả một thông điệp và hình ảnh truyền thông thương hiệu

Các bước phát triển một big idea ứng dụng trong truyền thông quảng cáo

Cách thức viết thông điệp truyền thông hiệu quả

Bài tập mẫu case Quốc tế

Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng

Buổi 11 & 12: Hái quả

6 nhóm thuyết trình bài tập thực hành lấy 01 case của một thành viên của mỗi nhóm. Ứng dụng tất cả các nội dung đã học từ buổi 1 đến buổi 10.

Các bài thuyết trình tốt nghiệp sẽ được xây dựng để đưa vào ứng dụng thực tế cho chính doanh nghiệp.

(Với khóa học tại TP. Hồ Chí Minh lộ trình lớp học sẽ rút ngắn trong 10 buổi).

 • Nắm chắc quy trình Xây dựng thương hiệu chuẩn quốc tế
 • Biết cách sử dụng và phân tích dữ liệu phục vụ riêng cho việc Xây dựng thương hiệu
 • Kỹ năng phân tích & lựa chọn các điểm Khác biệt cạnh tranh của Thương hiệu
 • Kỹ năng xây dựng tuyên ngôn Định vị Thương hiệu
 • Kỹ năng tìm kiếm và phát triển những giá trị cốt lõi về mặt Cảm xúc của Thương hiệu
 • Hiểu các tiêu chí, biết tự xây dựng hoặc biết đánh giá sự phù hợp của Tên thương hiệu và Slogan
 • Kỹ năng phát triển Creative Concept cho chiến dịch truyền thông.
 • Kiến thức và kỹ năng xây dựng & quản trị thương hiệu mang tính hệ thống
 • Các Lãnh đạo/CEO, C-levels cần hoạch định chiến lược thương hiệu giúp thương hiệu khác biệt và chiến thắng trên thị trường trong thị trường ngày càng cạnh tranh, Quản trị thương hiệu theo chuẩn quốc tế
 • Trưởng phòng/Phụ trách/Chuyên viên Marketing, Branding cần nắm được quy trình bài bản xây dựng thương hiệu để áp dụng cho công ty mình, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp
 • Các chủ Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cần học hỏi những bài học kinh nghiệm từ các thương hiệu lớn và biết cách áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp mình.

Ông Richard Moore
chuyên gia chiên lược thương hiệu

Ông Nguyễn Đức Sơn là chuyên gia Chiến lược thương hiệu được đào tạo chuyên sâu bài bản về quản trị thương hiệu. Ông học Master chuyên ngành Marketing tại Đại học Sydney của Úc. Ông cũng là một trong những chuyên gia chiến lược có nhiều trải nghiệm thực tế nhất về tư vấn thương hiệu tại Việt Nam. Ông đã có thời gian dài làm Giám đốc Chiến lược thương hiệu cho Richard Moore Associates (RMA) – Công ty tư vấn thương hiệu của Mỹ đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Hiện ông là Giám đốc điều hành của công ty này.