Hồ Thị Thu Thủy – Công ty TNHH Mạnh Cường

Qua một ngày trải nghiệm cùng thầy Harry Trịnh tôi đã được thầy bồi dưỡng kiến thức cho một người doanh nhân nữ rất bổ ích , kiến thức giúp cho tôi hiểu biết hơn về công việc và cuộc sống của một nữ doanh nhân. Ngoài ra kiến thức giúp cho tôi được nhiều trải nghiệm thực tế, mà trong thời gian làm doanh nghiệp tôi chưa được học . Mặc dù thời gian học chưa được nhiều nhưng chúng tôi cảm nhận rất tốt cho chúng tôi.