WORDLOVE – Sức mạnh của ngôn từ và nghệ thuật truyền động lực cho học sinh

Ngôn từ có thể khiến chúng ta thay đổi cảm xúc, ngôn từ có thể khiến chúng ta thay đổi suy nghĩ, ngôn từ có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Ngôn từ có thể giết chết con người cũng như có thể cứu sống con người.

Việc hiểu về trí não, hiểu về sức mạnh ngôn từ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo lập cuộc sống của chính chúng ta và những người chúng ta giao tiếp. Có nhiều ngôn từ chúng ta sử dụng theo thói quen đang dần huỷ hoại cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không biết.

Vậy, làm thế nào để hiểu được Sức mạnh của ngôn từ, làm thế nào để làm chủ được ngôn từ của mình, làm thế nào để sử dụng ngôn từ để thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi cuộc sống của những người chúng ta giao tiếp? Chương trình này sẽ giúp học viên đạt được điều đó.

Hơn ai hết, việc sử dụng ngôn từ của thầy cô có vai trò vô cùng quan trọng trong việc động viên, khích lệ học sinh. Và đây cũng là vấn đề vô cùng bức thiết và quan trọng trong nền giáo dục hiện nay, khi mà thầy cô phải luôn tôn trọng học sinh, không được dùng mọi hình thức bạo lực đối với học trò của mình, thì ngôn từ như là công cụ mạnh nhất để dạy dỗ, động viên và thúc đẩy các em.

Chương trình WordLove, một chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các thầy cô, những người làm trong nghề giáo dục, những người đang trồng người, đang tạo nên tương lai của đất nước chúng ta.

GV Harry Trịnh và Thầy Lê Xuân Sơn - Hiệu phó trường Chuyên Đại Học Vinh trong chương trình WORDLOVE tháng 9/2019
GV Harry Trịnh và Thầy Lê Xuân Sơn – Hiệu phó trường Chuyên Đại Học Vinh trong chương trình WORDLOVE tháng 9/2019
Các thầy cô trường Chuyên Đại Học Vinh trong chương trình WORDLOVE tháng 9/2019
Các thầy cô trường Chuyên Đại Học Vinh trong chương trình WORDLOVE tháng 9/2019
Đăng kí khóa học

Học phí: 2,000,000 VNĐ

  • Thời lượng 1 ngày
  • Số 302 Lê Viết Thuật, TP. Vinh, Nghệ An.

info@truesuccess.asia

0912.604.466