Trang chủ | E-Learning

CÁC KHÓA HỌC TRÊN NỀN TẢNG TRUE ONLINE

Học để thành công

AVATAR GITIHO time

TIME MAX – Quản trị thời gian hiệu quả

Tiếp cận với một số phương pháp quản trị thời gian tiêu biểu, sự kết hợp giữa chúng khi ứng dụng.

OILead – Lãnh đạo bản thân  dành cho lãnh đạo

Nhận thức đúng về giá trị cốt lõi của bản thân, Khai mở tiềm năng bản thân; Định hướng tầm nhìn, sứ mệnh cuộc đời.

Systems Thinking for Leaders – Tư duy hệ thống 

Chìa khóa để lãnh đạo đội ngũ và quản trị doanh nghiệp đồng bộ, sâu sắc, hiệu quả.

Excellent Leaders Strategy – Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc

Cung cấp cho bạn lộ trình rèn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc.

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN TRUE SUCCESS

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

© 2022 True Success. All rights reserved