Đàm Bảo Ngọc – Công ty cổ phần Thép Minh Dung

  • Self love – Tìm lại chính mình là một chương trình thú vị và bổ ích cho phụ nữ nói riêng và nữ doanh nhân nói chung.
  • Bổ ích và giúp cho nữ doanh nhân nhìn nhận đúng những thách thức , trở ngại và những thế mạnh của mình trong kinh doanh và phát triển doanh nghiệp .
  • Thấy được những giá trị cuộc sống để vun đắp, làm phong phú thêm TÂM – TRÍ của mình để có cuộc sống hạnh phúc và thành công.
  • Trân trọng và biết ơn.