Huấn luyện

CHIA SẺ CỦA CHỊ LƯU HIỀN – TẬP ĐOÀN TH TRUE MILK SAU 10 THÁNG TRẢI NGHIỆM & THỰC HÀNH PERCOACH

PERCOACH là khóa huấn luyện giúp bạn KHAI MỞ TIỀM NĂNG VÔ HẠN của từng nhân sự trong tổ chức của bạn, và trên hành trình đó, bạn sẽ khám phá được tiềm năng của CHÍNH BẢN THÂN BẠN.

Những kiến thức uyên thâm, những quy trình vô cùng giá trị được cô đọng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng và có kết quả ngay khi bạn áp dụng kỹ thuật PERCOACH vào mọi hoạt động trong doanh nghiệp của mình.

Bạn sẽ trở thành LÃNH ĐẠO được nhân viên yêu mến & kính trọng.

Và mỗi ngày, bạn sẽ khám phá thêm những điều kỳ diệu của PerCoach!!!