Cảm nhận của anh Trần Trung Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP 168 Busal Hàn Quốc) về Percoach

THAY ĐỔI TỪ GỐC RỄ (CHANGING FROM THE ROOTS)

“Tôi đã đi học nhiều lớp nhưng tạo động lực từ gốc rễ như Percoach thì tôi thấy đây là lần thiết thực nhất”. Khác với những Khóa học đã từng tham gia, với anh Trần Trung Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP 168 Busal Hàn Quốc), Percoach thực sự mang đến sự khác biệt lớn, không chỉ mang tính chất trainning trên lý thuyết mà còn “cầm tay chỉ việc”, giúp học viên thực hành những kiến thức được lĩnh hội ngay trong Khóa huấn luyện.

“Thay đổi từ gốc rễ (Change from the roots)” chính là nền tảng của Khóa huấn luyện Percoach. Một lần trải nghiệm sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt mà bạn chưa từng bắt gặp trước đó!

Hãy cùng True Success xem video dưới đây để hiểu hơn về những chia sẻ của anh Trần Trung Thành sau khi trải nghiệm Khóa huấn luyện Percoach nhé!